Sunday, 5 March 2017

gallery # damaru golf -PGM Palm Resort Closed Championship 2017

gallery # damaru golf -PGM Palm Resort Closed Championship 2017
location pal, garden malaysia


Ben leong

KHOR KHENG HWA

khor kheng hwai


SHAHRIFFUDDIN ARIFFIN

nicholas  fung


pal garden course


IRFAN YUSOF


danny chia

danny chia


palm garden malaysia #damaru golf


No comments: